Menü
Kategóriák

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A WTS Hungary Bt. (továbbiakban: „Eladó”) az általa forgalmazott informatikai eszközöket, kiegészítőket, kellékanyagokat és egyéb termékeket (továbbiakban: „Termékek”) a vele szerződő partnerek (továbbiakban: „Vevő”) részére a jelen általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

1.) AZ ELADÓ ADATAI
Cégnév: WTS Hungary Bt.
Székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.
Cégjegyzékszám: 01-06-721418 (bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
Adószám: 20261128-2-43
Bankszámlaszám: 11719001-20314013-00000000
Tel./Fax: +36 (1) 4450196
Honlap: http://wtshungary.hu
E-mail: titkarsag@wtshungary.hu

2.) AZ ÁSZF HATÁLYA
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi és szállítási szerződésekre, amelyeket az Eladó bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből és az egyedi szerződésből tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. Az egyedi szerződés megkötésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja 
2.2. Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
2.3. Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), a webáruházban történő vásárlás esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2.4. Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

3.)A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
3.1.A szerződéskötés formai és eljárási szabályai 
3.1.1. A Vevő a Termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelés) szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbi módokon:
szóban személyesen az Eladó ügyfélszolgálatán,
írásban levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben,
ráutaló magatartással a webáruházban történő vásárlás esetén.
3.1.2. A megrendelésnek minimálisan tartalmaznia kell a Vevő adatait (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), a megrendelt Termék adatait (típusát, jellemzőit, mennyiségét), valamint nyilatkozatot az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadása úgy is történhet, hogy a Vevő a számlát vagy a szállítólevelet utólag aláírja.
3.1.3. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés elfogadását visszaigazolja. A visszaigazolás - a megrendelés formájától függően - történhet szóban (személyesen vagy telefonon), írásban (levélben, telefax útján vagy elektronikus levél formájában).
3.1.4. A szerződés a visszaigazolás Vevővel való közlésével, postai megküldésével vagy elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre.
3.1.5. A létrejött szerződés alapján az Eladó a Termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.
3.2. A webáruházban történő vásárlásra vonatkozó speciális szabályok
3.2.1. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a főoldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2. A regisztrációs adatlap valamennyi mezőjének megfelelő kitöltése esetén az Eladó - saját döntése szerint - a Vevőnek felhasználónevet és jelszavat biztosít a webáruházba történő belépéshez. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére az Eladó új jelszót bocsát a rendelkezésére. A jelszó átadásából, jogtalan felhasználásából eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
3.2.3. A webáruházban a Vevő minden Termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a Termék a kosarába helyezésével választhat ki megvásárlásra. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.
3.2.4. A megrendelni kívánt Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét Termék információs oldaláról, adatlapjáról illetve a Termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az Eladó a Termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Termékhez mellékeli.
3.2.5. A Vásárlás menete: Amennyiben a Vevő megfelelőnek tartja a terméket, akkor azt a „kosárba” vagy „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Megtekintés gombra kattintással, vagy automatikusan a virtuális kosárba elhelyezett termékek mennyiségét, és a végösszeget, leellenőrizheti, és ha úgy dönt, hogy megvásárolja őket, akkor rákattint a "Pénztár" gombra. Ezután, a Vevőnek ki kell kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként kíván belépni, vagy új vásárlóként szeretne regisztrálni az oldalon. Ha a Vevő korábban már vásárolt az áruházban, akkor köteles megadni, a megfelelő mezőkbe a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Amennyiben új vásárlóként kíván vásárlást végrehajtani, akkor meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a megadott bejelentkezési adatokkal tud bejelentkezni. A következő lépésben a Vevőnek ki kell választania a megfelelő szállítási módot (Személyes átvétel, vagy Házhozszállítás futárszolgálattal). Itt a Vevőnek „Házhozszállítás futárszolgálattal” választása esetén lehetősége van ellenőrizni a bruttó szállítási költséget. A Vevő a „Tovább” gombra kattintással jóváhagyja a Szállítási módot. A következő ablakban a Vevő kiválasztja, vagy a „Cím módosítása” gombra kattintva megadja a Számlázási címet, majd bejelöli a Fizetési módot (Készpénzes fizetés, Banki átutalás – előrefizetés (proforma számlával), Banki átutalás – Halasztott fizetés, OTP bankkártyás fizetés). A „Tovább” gombra kattintás után a rendelés megerősítése lépésben a Vevő köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, és az adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A rendelés információi (termék típusa annak mennyisége, a szállítási és fizetési mód) a „Megrendelés” gombra kattintás után az webáruház felületén nem, csak email –en keresztül módosítható.
3.2.6. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Eladó a megrendelést elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek email-ben értesítést küld.
3.2.7. Megrendelést az Eladó csak regisztrált Vevőtől fogad el, abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget nem vállal.
3.2.8. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül email-ben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
3.2.9. A webáruházban történő vásárlás esetén a felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

3.3 Webáruházunkban meghirdetett akcióink csak a belső raktárkészletünkre vonatkoznak.


4.) VÉTELÁR
4.1. Eladó a Termékeket a mindenkor hatályos Árlistájában meghatározott vételárak fejében értékesíti. Eladó a kiadványaiban és honlapján egyértelműen feltünteti, hogy az árak ÁFA nélkül (nettó ár) vagy általános forgalmi adóval növelten (bruttó ár) értendők. A webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés feladásakor a „Megtekintés” menüpontban már csak a bruttó érték látható. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és alapesetben nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.
4.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit (vö. 6.5. pont).
4.3. A Termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli esetekben az árakat az Árlistától eltérő összegben állapítsa meg, feltéve, hogy erről a körülményről a Vevőt előzetesen értesíti.

5.) FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A vásárolt Termékek vételárának kiegyenlítésére az Eladó által kiállított számla ellenében, a Vevő bonitásának függvényében, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:
Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő a Termék ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.
Előre utalás: A megrendelést követően az Eladó átutalásos proforma számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Vevőnek. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.
Banki átutalás: A megrendelést követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról, amelyek vételárát a Vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A számla eredeti példányát vagy a csomag tartalmazza, vagy pedig postai úton jut el a Vevőhöz.
Bankkártyás fizetés: Az Eladó webáruházában a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat bankkártyás fizetéssel is. A kiválasztott termék(ek) megrendelése után a Vevő az OTP Bank weblapjára kerül átirányításra, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A fizetési mód kiválasztásánál a "fizetés bankkártyával" feliratra kell kattintani, majd a OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadni. Az OTP Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el. Eladó a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Vásárlás előtt a Vevőnek célszerű megérdeklődnie bankjánál, hogy a kártyája felhasználható-e Interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Az OTP Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakció azonosító számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az OTP Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
5.2. Új vevő esetében az Eladó kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmazza (utánvét vagy előre utalás). Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vevő kérésére lehetőség van normál banki átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben a Vevőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki az Eladó.
5.3. Ha a Vevő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Az Eladó vételár követelésével szemben a Vevő beszámítással nem élhet, illetve a vételárat nem tarthatja vissza.
5.4. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni, amelynek mértékéről az Eladó értesítést küld. Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a Termék visszaszolgáltatását és kára megtérítését követelni.
5.5. Ha a Vevő az átvett termékek vételárát határidőre nem fizeti meg, illetve a Vevő bonitása (a teljesített forgalom és a fizetési fegyelem) alapján az Eladó által előzetesen meghatározott hitelkeretet kimeríti, úgy az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
5.6. Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a Terméket továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon sajátjaként rendelkezni.
5.7. Eladó a tulajdonjog fenntartást a viszonteladók tekintetében feloldja. A viszonteladói státuszról az Eladó - a Vevő kérelme alapján – saját belátása szerint dönt, amelyről a Vevőt írásban vagy email-ben értesíti.

6.) SZÁLLÍTÁS
6.1. A szállítást az Eladó saját fuvareszközével vagy csomagküldő szolgálat útján végzi, illetve az Eladó raktárában átvett Terméket a Vevő maga is elszállíthatja.
6.2. A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.
6.3. Az Eladó a visszaigazolásban megjelölt határidőben juttatja el a megrendelt Terméket a Vevő által megadott belföldi címre a megrendelés visszaigazolásának napját követő 2 - 5 munkanapon belül, vagy a Vevő a Terméket átveheti és elszállíthatja az Eladó raktárából.
6.4. Amennyiben bármely megrendelt Termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett Termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó Termék beérkezési időpontjának függvénye.
6.5. A kiszállítás díjai belföldön:
Minden egyben leadott megrendelés esetén a szállítási díj a termékek súlya alapján kerül kiszámításra, amelyet a Vevő kiszámítva láthat a fizetési oldalon. 100.000 Ft + ÁFA érték feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes, amennyiben az adott csomag nem túlsúlyos (30 kg-nál nehezebb) és/vagy nem túlméretes (2 m-nél hosszabb, nagyobb). Ez utóbbi esetben a szállítás díját és az esetlegesen szükséges paletta (raklap) árát a megrendelést követően az Eladó egyezteti a Vevővel.


7.) ELÁLLÁS
7.1. Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vevő gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.
7.2. Amennyiben személyesen, az Eladó telephelyén történő vásárlást követően a Vevő elégedetlen a számára megrendelt termékkel, abban az esetben személyesen, vagy postafordultával a termék kicserélését igényelheti 72 órán belül, melyet az Eladó egyedi hatásköre szerint jogosult elfogadni, vagy elutasítani. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet. A Termék átvételétől számított 72 óra elteltével a Termék visszavásárlását az Eladó csak 10 %-os mértékű kötbér felszámítása mellett biztosíthatja. (További tájékoztatást a 9. pontban foglalt "GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELEI" pontban olvashat.)
7.3. A webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A rendelet szerint fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Eladó a Termék ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.
7.4. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:
amely a Vevő személyéhez kötött, amelyet a Vevő kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, a hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a Vevő már felbontotta.
7.5. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

(*Bontott, használt eszközt az Eladó nem vásárol vissza.)

8.) SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
8.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított Termékek megfelelnek a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek és az érvényes szabványoknak.
8.2. A Termék mennyiségileg és minőségileg a Terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően, a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában a Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.
8.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a Termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentheti be érvényesen. Rejtett hibának minősül a Termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a Termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.
8.4. Jótállással szállított Termékek esetén az Eladó a jótállási jegyen feltüntetett határidőben és feltételekkel vállal jótállási kötelezettséget. Megszűnik az Eladó jótállási kötelezettsége a használati utasításnak nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból, természetes elhasználódásból, szakszerűtlen tárolásból, karbantartásból vagy kontár javításból eredő hibák esetén.
8.5. A kifogást írásban, vagy az Eladó ügyfélszolgálatán személyesen, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.
8.6. Az Eladó csak a weboldalán található RMA ügyintézés menü alatt elérhető űrlap hiánytalan kitöltése és az Eladó ezt követő jóváhagyása után fogad harmadik fél által visszahozott terméket. Minden egyéb esetben a termék átvételét megtagadhatja, illetve azt a vásárló költségére indoklás és figyelmeztetés nélkül visszaküldheti a feladónak.
8.7. Vevő a kifogás rendezéséig a Terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált Terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy szakszervizzel megvizsgáltathassa.
8.8. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

9.) GARANCIÁLIS ÜGYINÉZÉS ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
Az Eladó garanciális feltételei 2011. július 1-től a következőképpen alakulnak:
9.1. Az Interneten vásárolt termékeket Eladó 8 napon belül, sértetlen, működőképes állapotban, illetve sértetlen csomagolásban visszavásárolja.
9.2. Eladó garanciát vállal minden általa értékesített új termékre.
9.3. A garanciális igények bejelentése csak és kizárólag a www.wlan-ok.hu weboldalon az RMA ügyintézés gombra kattintva, az űrlap hiánytalan kitöltésével történhet. Ezt követően munkatársunk az adatlap alapján felülvizsgálja a garanciális igényt és egy munkanapon belül a bejelentő személy egyik elérhetőségén felveszi a kapcsolatot és egyezteti a garancia tárgyát képező eszköz szállításának, átvételének módját és helyszínét, valamint megadja a garanciális ügy számát.
Jóváhagyott RMA igény nélkül ügyfélszolgálatunknak nem áll módjában visszaküldött eszközt átvenni
9.4.A Vevő a garanciális ügyintézés állapotáról a munkalap száma alapján, telefonon (+36 1 347 50 89), vagy e-mailben (rma@dox.senzor.hu) érdeklődhet.
9.5.Az elkészült terméket az Eladó legfeljebb 6 hónapig őrzi meg. A 6 hónap letelte után az át nem vett termékeket az Eladó megsemmisíti, a megsemmisítéssel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.
9.6. Nem minősül garanciális meghibásodásnak, amennyiben a termék:
- Bármely részén mechanikai sérülés látható
- Ethernet oldali, illetve a túlfeszültség okozta meghibásodást szenvedett, beleértve a másodlagos villámcsapást is (kifejezetten Mikrotik termékek esetén, mivel a Mikrotik kifejezetten nem vállal garanciát a túlfeszültség okozta meghibásodásokért.)
- Meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
- Hibás konfigurálásból származó meghibásodás
9.7. Nem garanciális termékek javítását az Eladó nem vállalja.
9.8. Nem garanciális termékek bevizsgálásáért termékenként nettó 2.500,-Ft-ot jogosult kiszámlázni az Eladó (amennyiben a garanciális ügyintézésre visszahozott termékről kiderül, hogy nem hibás vagy a hiba nem garanciális). Amennyiben a Vevő igényt tart a gyártó általi garanciális minősítésre, úgy az Eladó elküldi a hibás terméket a gyártónak bevizsgálásra. Amennyiben a gyártó nem minősíti garanciálisnak a terméket, úgy minden ezzel kapcsolatban felmerülő költség a Vevőt terheli.
9.9. Az Eladó által forgalmazott termékek garanciái a következőként alakulnak:

 

10.) EGYÉB KIKÖTÉSEK

10.1. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.
10.2. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
10.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésben meghatározott jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). Az Eladó a Vevő adatainak kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
10.4. A webáruházban található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.
10.5. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a www.wlan-ok.hu weboldalon történő elhelyezéssel, valamint a székhelyén történő kifüggesztés útján közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.